Tel: 064 197 545
Epošta: trgovina.hruska@gmail.com