Tel: 031 275 518
Epošta: trgovina.hruska@gmail.com